Занимателна игра "Познавам буквите и мога да броя"
[774071]

9.60лв.

Вижте повече за Занимателна игра "Познавам буквите и мога да броя":

Занимателна игра "Познавам буквите и мога да броя". Скъпи родители и учители, в кутията ще намерите две образователни игри, с които ще проверите и затвърдите знанията на децата си за цифрите и буквите и ще се забавлявате заедно с тях. Участници в игрите могат да бъдат група деца или цялото семейство. Стоте карти са разделени на 4 части, оцветени в различен цвят. Всяка игра има два вида карти, които се подреждат в две купчета. Първата игра включва 20 карти и проверява дали детето може бързо да брои до 10 и да разпознава цифрите. В едното купче се нареждат картите с цифрите, а в другото - тези, на които са изобразени различен брой предмети и животни. Обръщат се с гърба нагоре и се отваря по една карта от двете купчета едновременно. тези от участниците в играта, който пръв преброи предметите, изобразени на едната карта, и съобрази, че те съответстват на числото, показано на другата карта, взема двете карти. Ако числото, записано на едната карта, не съвпада с точния брой предмети или животни от другата карта, се изтегля следващата карта от купчето с картинки, докато се намери тази, която съответства на показаното число. Накрая участникът в играта, който е най-съобразителен и може да брои бъзо, ще е събрал най-много карти и печели играта. Втората игра проверява дали детето познава добре буквите и дали ги открива бързо в думите. Картите пак се разделят на две. В единия куп се подреждат тези, на които са изписани думи(50 броя, оцветени на гърба в жълто), а в другия куп - буквите от българската азбука(оцветени в тъмнорозово). Единият участник в играта застава срещу останалите и отваря едновременно по една карта от двете купчета. Този, който пръв открие, че буквата, изобразена на едната карта, се включва в показаната дума, получава тази карта, на която е изписана буквата, а картата с думата се връща обратно в купчето, откъдето е взета. Ако думата не съдържа показаната буква, се взема друга дума, докато един от участниците открие тази дума, в състава на която е посечената буква. Когато купчето с буквите свърши, участниците в играта трябва да проверят колко карти са събрали. Този, който има най-много карти, е победител.
Няма коментари
Назад Напиши коментар